Identity Number : {{item.j_tcKimlikNu}}
Student ID : {{item.ogrenciNumarasi}}
Name : {{item.adi}}
Surname : {{item.soyadi}}
Unit : {{item.birimAdi}}
Anabilim Dalı/Bölüm/Program : {{item.programAdi}}
Date of Graduation : {{item.mezuniyetTarihi |date:'dd.MM.yyyy'}}
Diploma Number : {{item.diplomaNo }}
Diploma Status : {{item.j_diplomaDurum}} Öğrenci mezun değilÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

DİPLOMA DURUMUNUZ ; ‘’DİPLOMA BASILDI’’ olarak görünüyorsa diplomanız imzalanmamıştır teslim edilemez.

DİPLOMA DURUMUNUZ ; ‘’DİPLOMA TESLİME HAZIR’’ olarak görünüyorsa diplomanız imzalanmıştır Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından mesai saatleri içinde diplomanızı teslim alabilirsiniz.