TC Kimlik No : {{item.j_tcKimlikNu}}
Öğrenci No : {{item.ogrenciNumarasi}}
Adı : {{item.adi}}
Soyadı : {{item.soyadi}}
Entitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO : {{item.birimAdi}}
Anabilim Dalı/Bölüm/Program : {{item.programAdi}}
Diploma Tarihi : {{item.mezuniyetTarihi |date:'dd.MM.yyyy'}}
Diploma No : {{item.diplomaNo }}
Diploma Durum : Yukarıda bilgileri verilen "Diploma" Üniversitemiz tarafından hazırlanmıştır. -